Ilarius - Jiří Skobla

Jsem Ilarius - ten co nese světlo hvězd. Jsem poutníkem, ranhojičem i průvodcem na cestě transformace, přeměny vědomí člověka ve vědomí kosmické bytosti. Všichni jsme multidimenzionální bytostí a jako tací jsme zodpovědní za to jak se projevujeme v rámci Stvoření. Svět byl vybrán jako místo poznání sebe sama a my jsme museli ujít dlouhou cestu, než bylo možné sestoupit do hmoty. Tvoříme v souladu s Boží vůlí a naplňujeme poslání mnohonásobně důležitější než si většína z nás myslí. Jedinečnost lidí je multidimenzionální tváří Boha Stvořitele - Otce, Matky, Syna Jednoty a naší výzvou je milovat všechny bytosti. Dávejme proto nejdříve sami sobě pozornost, poznejme kdo jsme, realizujme náš talent, naplňme poslání našich duší a překonejme limitující frekvence hmoty. Teprve když rozsvítíme světlo našeho srdce, můžeme vysílat ničím neohraničenou lásku a harmonizovat tak každou molekulu kolem nás. Být vně i uvnitř veškerého bytí zároveň. Realizujme svoje sny a vize v souladu s plánem tvoření.

Moje cesta: Umožnit lidem aktivovat své Světelné tělo, aby mohli lépe ovlivnit svůj vzestup vědomíi. Pomáhám uzdravovat tělo, mysl i ducha a aktivovat sebeléčebné kódy v procesu přeměny.

Moje vize: Stát se vědomou kosmickou bytostí