MANTRY PRO VZESTUP VĚDOMÍ

22.02.2016 18:00

Společné zpívání manter pro vzestup vědomí. Mantry jako je Óm, Šhé, RAm, Hé a dalších, uvolňují mysl, aktivují šišinku a endokrinní žlázy. Zažijete léčení zvukem. Práce s posvátnou hudební geometrií. Příspěvek dobrovolný, vítán je každý. Provází Ilarius a andělé.