MEDITACE "KRYSTALICKÉ SRDCE"

28.07.2015 18:00

Tak jak naše těla přecházejí z uhlíkové soustavy do křemíkové, vytvářejí se také nové synapse mezi nervovými vlákny. Dochází tak k mohutnému vytváření nových vazeb, mostů mezi jednotlivými orgány, ale především mezi mozkem a srdcem. Vylepšení těchto neuronových drah a spojů nám pomůže projevit své opravdové božské kvality. Díky tomu, v budoucnu dojde ke zvědomení buněk v těle. Přijďte, společně se vydáme do posvátné krajiny našich srdcí a prozkoumáme tyto nové procesy v těle i mysli. Pomocí krystalu v našem srdci, přivedeme více světla k buňkám a umožníme tělu rychlejší, efektivnější regeneraci, reprodukci, fungování. Těším se na setkání při společné energetické práci a osobním rozvoji Ilarius. Příspěvek dobrovolný 200,- Kč.