Odhalená innate

17.02.2015 18:15

 Odhalená innate
 

Tento živý channeling byl přijat v Portlandu, v Oregonu, v sobotu 22. listopadu 2014

 

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Dnes večer vám chci představit jeden velmi důležitý systém způsobem, jakým jsme to nikdy dříve neudělali. Nazveme tuto informaci, „Začátek informování o innate.“ Už jsme na toto téma hovořili a jedno z těch poselství jsme nazvali Záhadná innate. Navíc jsme vám předali některé z atributů týkající se vašeho vlastního těla, a dnes chceme tyto informace ještě obohatit.


Velkolepá innate

Moji drazí, chci vám povědět o procesu probíhajícím ve vašem těle, který je nejen tajemný, protože není ve 3D, ale i dost těžko uchopitelný, takže jej nelze skutečně definovat. Přesto k vám patří tak dobře, že jste to vlastně vy. Mohli byste se ptát: „Kryone, jak v mém nitru může být něco, aniž bych o tom doopravdy věděl?“ Odpověď, kterou ode mě opět dostanete, zní, že vaše DNA zatím nepracuje na plný výkon. To je ten důvod. Vaše vědomí ještě není synchronizováno s realitou jistého druhu věcí při práci uvnitř vašeho těla. Ale tyto představy k vám konečně přicházejí, a rekalibrace lidstva zahrnuje rozvinutého Ducha ve vašem nitru, a my vám o tom v tomto channelingu povíme trochu víc. 

Dovolte nám nejprve identifikovat innate. Co ji činí tak záhadnou, je to, že se nejedná o funkci mozku. Je to také jeden z mála systémů v těle, který není centralizovaný. Pro vás je to těžké pochopit. Tento systém nebyl objeven, takže také nebyl medicínsky definován. Přesto je pozorován stále znovu.

Co máte v DNA, je velmi obtížné vysvětlit. Biliony molekul DNA ve vašem těle a všechny neustále vzájemně komunikují. Musí tomu tak být, když vezmete v úvahu, co DNA dělá. Jak vaše tělo ví, který druh buňky potřebuje a kde ho potřebuje? To innate je zodpovědná za to všechno při vašem narození. Dalo by se říci, že DNA je vlastně jakési ezoterické centrální řízení. Je to pole kolem bilionů částic DNA, které zná sebe samo jako jednu entitu. Celá DNA pracuje prostřednictvím tohoto pole jako jeden systém, a ten jeden systém, to je innate. Takže se dá říci, že kombinaci buněk DNA ve vašem těle viděných společně jako celek nazýváte inteligentním tělem - innate. Je decentralizovaná. Neexistuje žádný jednotlivý orgán nebo žláza v těle, která by byla zodpovědná za innate. V tomto inteligentním tělesném systému je zahrnuta každá jednotlivá část těla.

I když je tak prchavá, víte, jak skrze innate nalézt tělesné řešení, a často používáte svalový test nebo kineziologii. Existuje mnoho způsobů – tapping (poklepávání), řeč těla, dekódování a další. Všechny tyto systémy vám dávají to, co bychom nazvali zpětnou vazbou inteligentního těla. Velmi úspěšně tím zjišťujete, co vám chce inteligentní tělo sdělit. Ti, kteří těmto procesům pomáhají, velmi dobře vědí, že mluví k „inteligentnímu poli“ v těle. Toto pole představuje DNA jako celek, ne nějaký orgán nebo žlázu, ani mozek.


Innate je inteligentní záložní systém

Takže jako první vám chceme o innate říci, že to je tělesný systém, který „ví“ více než váš nervový systém nebo systém mozku mohly kdy vědět. Innate je všudypřítomná. Je v nehtu vašeho palce u nohy i ve vlasech. Je všude, kde je DNA, v každé formě, v jaké je DNA. Je jedinečná a jste to vy.

A teď vám povím, že lékařská věda to pozoruje stále znovu, ale nechápe to. Dovolte mi, abych vám dal jeden příklad: Když si nějaká lidská bytost poškodí při nehodě míchu, je poškozená navždy. Již jsme o tom mluvili a řekli jsme vám: „Není to divné, že se míšní nervy neopraví a opět nedorostou?“ Vše ostatní v těle je naprogramováno k tomu, aby se regenerovalo, a přece se v této oblasti buňky neobnovují dobře. Poškozená končetina to dokáže, ale nervy v míše ne. Také jsme vám řekli, že nastane doba, kdy se obnovovat budou, a že je to součástí rozvinutého člověka, který přichází. Ale dovolte nám promluvit o tom, jaké to je teď.

Představte si toto: řekněme, že znáte nebo jste viděli nějakého paraplegika. Je to člověk na vozíku, který může pohybovat jen svou hlavou. A teď, dává vám nějaký smysl, že většina nervů v míše, které umožňují pohyb, jsou poškozené, a přesto to, co v těle závisí na poškozených mozkových signálech, stále funguje? Srdeční sval nepřestává bít, ačkoli vám říkali, že rytmus tlukotu srdce je posílán z mozku, aby ty signály byly ve správném schématu.

Věda to dokáže vysvětlit u srdce [níže], avšak, pokračuje třeba i trávení a rozmnožování. Většina tělesných funkcí pod krkem je nepřerušená. A přece mozek již signály neposílá. Jak to vysvětlit? Lékařská věda má v současnosti docela dobré vysvětlení pro srdce, protože je celou dobu sledují. Řeknou vám, že srdce může pracovat nezávisle, že tluče díky zvláštním buňkám v sinoatriální uzlině. To je jejich popis innate! Také sledují významný záložní systém při práci.

Je to záložní systém v rámci pole DNA, co vás drží naživu. Toto pole DNA vašeho těla vás v podstatě spojuje s mozkem a signály jsou zasílány kvantovým způsobem [bezdrátově]. Tato sinoatriální uzlina je jakási nervová anténa, která „zachycuje“ mozkové přenosy prostřednictvím tohoto pole. Je v tom tak dobrá, že i když je mozek mrtev, „pamatuje si“ po nějakou dobu toto schéma jako nějaká záložní baterie. V tom spočívá síla innate.

Uvědomte si, že vaše kvantové pole DNA je neustále ve spojení s celým tělem. I tehdy, když dojde k poškození míchy. Mozek pokračuje v posílání signálů, pole DNA je přijímá a posílá do srdečního svalu, trávicím procesům – všemu, kromě svalů v jiných částech. Žádám vás, abyste se pečlivě podívali na tuto tělesnou zvláštnost při zranění páteře. Poznáte, že mám pravdu. Tím získáte reálné potvrzení tohoto jevu.  

Innate, inteligence těla, vás bude udržovat naživu, i když bude poškozeno spojení s mozkem. Innate je mnohem inteligentnější, než takzvaný orgán přežití, kterým je mozek. Mozek je jakýmsi pozoruhodným počítačem přežití a existence. Dává vám možnost zde být, ale není tak inteligentní. Nedovede vám ani sdělit, jestli nemáte v krvi nějakou hroznou nemoc. Innate to dokáže.


Jedinečnost innate

Je načase, abyste o své DNA uvažovali jako o jedné věci, ne jako o bilionech věcí. Věda neuznává ani to, že DNA dokáže komunikovat sama se sebou, a přece tomu tak musí být, aby vaše tělo mohlo všechno třídit způsobem, jakým to dělá. Krása toho, co vás učíme, spočívá v tomto: fyzické tělo, které je řízeno mozkem, začíná budovat most k innate. Tento most vytvoří intuice a nakonec přijde čas, kdy budete svým vlastním léčitelem! Nejenže budete vědět, co se děje ve vašem těle, ale budete mnohem lépe rozumět energii vaší Akáši.

Innate má svůj vlastní druh programování. Je naprogramována na něco, co byste měli znát, protože s touto novou energií nastal čas tento program přepsat.


Programování přežití

Zatímco lidský mozek je naprogramován na tělesné přežití, innate je naprogramována na duchovní přežití. Mohli byste se ptát: „A jaký je v tom rozdíl?“ Tělesné přežití je vaše schopnost uniknout před tygrem, který vás honí, a nalézt potravu a přístřeší. Dává vám logické myšlení, abyste si to spočítali a zůstali jste naživu. Duchovní přežití je velmi odlišné a velmi ezoterické. Jedná se o mnohem vyšší druh přežití. Posouvá lidský duchovní vývoj a poskytuje vyšší úroveň fungování vaší DNA. Dovolte mi, abych to vysvětlil.

Innate ví to, co věděly staré národy. Zná ten velkolepý plán; uvědomte si, že je spojený s vyšším já. Innate to ví; vaše DNA to ví. Jaký je základní příkaz innate? Je tento: dělat pro vás vše, co může, dávat vám množství šancí při zachování svobodné volby, dovolit, aby došlo k probuzení, a tím umožnit lidstvu překročit most přežití a přesunout se do stavu vzestoupené planety. Tak zní základní příkaz.

Duchovní přežití představuje potenciál evoluce Země a vše je navrženo pro tuto možnost. Innate je navržena k tomu, aby vás všemi možnými způsoby v rámci systému svobodné volby tlačila vpřed směrem k duchovnímu vědomí. K tomu je innate. Vidíte v tom všem ten velkolepý plán? Máte zabudovaný jakýsi naváděcí systém, aby vám pomáhal směrovat váš potenciál.

Při tomto procesu innate také velmi rozdílnými způsoby překračuje most s tělesnou chemií. Innate je zodpovědná za spontánní uzdravení. Teď již víte, odkud se to bere. Opravdu jste si mysleli, že to přichází z mozku? Jak může u nějakého člověka zmizet nějaká nemoc přes noc? Jak je možné, že se tělo může samo vyčistit od něčeho tak nevyváženého přes noc? Jak může tkáň vyrůst tak akcelerovanou rychlostí, že způsobí vyléčení téměř přes noc? Právě jsem vám předal něco, co v nemocnicích vidí stále znovu a znovu. Uzdravené rentgenují, vyšetřují a chemicky testují. Říkají, že není možné, aby se to stalo normálně. Podle těch, kteří jsou duchovně založení, to musí být zázrak! Pro ty se smyslem pro vědu to zůstává nevysvětlitelné. Nádhera toho spočívá v tom, že se to opravdu dá vysvětlit. Je to zázrak innate! Je to vaše vlastní tělo udržující vás naživu. Je to hluboký, zázračný záložní systém.

To je síla, kterou máte. Když innate definitivně začne budovat most k tělesnému já, lidská bytost, jak ji znáte dnes, zmizí. Ta, která zaujme její místo, bude mít mnohem delší život, dokáže se sama uzdravit a dokonce jí budou dorůstat i končetiny. Takto byla navržena, moji drazí, a vám by to mělo začít dávat smysl.

 

Staré energetické naprogramování innate

Teď, když už víte, co je to innate, dovolte nám promluvit o naprogramování innate z minulosti. V Kryonově Knize Jedna [1993] jsem mluvil o něčem, za co innate zodpovídá. Řekl jsem: „Je načase odložit karmu.“ Karma je energie, kterou si nesete jako výsledek zkušeností z minulého života, přinášíte si ji zpoza závoje do reinkarnovaného těla. Je to energie nedokončených záležitostí. To je karma. Je reálná a ve staré energii byla potřebná.

Je v DNA a innate jí řídí. Takže, když jsem vám řekl, že máte odhodit svou karmu, řekl jsem, že musíte mluvit se svým tělem a mluvit se svými buňkami. Když to děláte, řekněte: „Skončil jsem s energií minulosti. Opouštím svou starou karmu. Posouvám se vpřed.“  To byly první pokyny, které jste ode mě dostali o procesu, který překračuje most od tělesného já k innate. Řekli jsme vám, abyste používali čistý záměr.


Buněčný posun není automatický

Čistý záměr oslovuje vaše buňky způsobem, který je tak jasný, že jej tělo vidí jako skutečnost a jedná podle toho. Takto se odkládá karma. Vidí vás jako šéfa, tak jak tomu má být, a jedná. Teď chci, abyste viděli, co celé ty roky nebylo řečeno. Nyní na toto odhalení nastal čas. Chci, aby vám to dávalo smysl, proto nejprve uvádíme logiku toho všeho. Vše, co je v těle naprogramováno, je naprosto řízeno svobodnou volbou. Máte volbu poslechnout instrukce přežití vašeho mozku, nebo ne. Máte svobodnou volbu věřit, jestli je toto poselství skutečné nebo není. Ezoterické volby v této nové energii tedy nepocházejí automaticky z vašeho těla. Svobodná volba znamená, že se po vás chce, abyste použili své božské vědomí a abyste innate nasměrovali k nové energii. Dává vám smysl, že když jako stará duše vstupujete do nové energie, kde už karma není potřeba, že by ji innate sama odložila? Odpověď zní ne. Innate čeká na instrukce, a posun vašeho vědomí není do vaší DNA naprogramován. O tom všem je svobodná volba.

A teď poslouchejte, protože toto je dnešní učení. Innate, jakkoli inteligentní, bude pokračovat tak jako dříve, dokud nedostane nové pokyny. Budete ji muset přeprogramovat kvůli její předpojatosti ke staré energii. Pracuje s vámi stejným způsobem od chvíle, kdy jste člověkem. Byla navržena k tomu, aby dělala určité věci určitým způsobem, a teď přišla doba to změnit. Vaše vědomí je klíčem k této změně. Vždy tomu tak bylo a vždy bude. Je potřeba vaše svobodná volba, aby bylo možné přeprogramovat to, co pojmenuji jako instrukční soubory innate. Takže odložení vaší karmy bylo první novou energetickou instrukcí, kterou jsem vám předal, a tady je další.

Přeprogramujte innate ve svém těle právě teď! Toto přeprogramování se děje prostřednictvím vašeho svobodného vědomého záměru a není těžké. Vaše vědomí, prostřednictvím čistého záměru, je králem tělesné změny. Vždy jste věděli, že můžete změnit svou chemii a léčit své tělo, a klíčem k tomu je hovořit s innate. Teď to začíná být komplikovanější. Za okamžik vám povím, jaký je ten starý program.


Vaše síla

Takto to funguje. S innate musíte hovořit jako se svým nejlepším přítelem, jako byste byli s nějakou lidskou bytostí sedící před vámi. Předpokládejte, že budete hovořit se svým nejlepším přítelem. Omílali byste stále dokola to samé? Ne. Naopak, poskytli byste dobrému příteli k poslechu a porozumění důkaz inteligence. To je důvěryhodnost, kterou musíte mít s innate. Innate je vaše inteligentní tělo a je načase, abyste přeprogramovali to, o čem si myslí, že je vaše duchovní přežití. Je to proto, že innate nepřekročilo ten energetický mezník s vámi. Vaše vědomí vstoupilo do nové energie, ale vaše stará původní buněčná struktura ne. Rekalibrace, moji drazí, není automatická.

Staré duše, existuje několik věcí, které byste měli pochopit. Připadá vám zajímavé, že innate ví všechno o vašich minulých životech, ale vy ne? Jaký to má vliv na efektivní systém? Rádi byste věděli více? Jaká je energie z minulého života, kterou jste si zasloužili, a kterou můžete dnes opět použít? Mluvili jsme o tom. Dolování Akáši probíhá prostřednictvím svobodné volby vědomí a rozhovoru s innate. Svalové testování, poklepávání, řeč těla, afirmace, dekódování – vše, co můžete použít k ošálení tělesnou logiku lidského mozku, bude fungovat i s innate. Abyste si plně uvědomili tento potenciál, budete muset ve své realitě myslet jinak. Jste zvyklí na kvantitu, opakování a další lineární koncepty, abyste měnili své nitro. Už nikdy více.

Proto nám nyní dovolte mluvit o tom, co musíte přeprogramovat, co je největším úkolem innate.
 


Přeprogramování vašeho těla

Číslo jedna: odložte svou karmu. Opakujeme, že to je číslo jedna. Co vás stále sekýruje, drazí? Co je Achillovou patou vaší osobnosti? Co je tu, čemu nerozumíte? Povím vám to; je to energie minulosti, a pro budoucnost jí není třeba. Zbavte se jí. Innate udělá, co jí řeknete. Pokud to bude vnímat jako duchovní logiku, bude spolupracovat, protože innate toto poselství poslouchá spolu s vámi! Ví, co víte vy, a vy jste vědomým spouštěčem změny své vlastní innate.

Číslo dvě: změňte její základní příkaz. K čemu je innate určena, a co nedává vůbec žádný smysl? Právě teď se vám to chystám sdělit a je to až dosud jedno z největších odhalení. Moji drazí, existuje systém zvaný reinkarnace, který je dosud motorem duchovního vzestupu pro planetu. Žijete svůj život, naučíte se určité věci a jdete dál. Znovu se zrodíte na planetu a ve vaší DNA a Akáše je moudrost, kterou jste si přinesli z minulého života. Každý život vám přidává další moudrost, a vy máte svobodnou volbu ji využít nebo ne, ale přichází s vámi při narození jako nový potenciál.

A staré duše si přinášejí daleko více ezoterické moudrosti než nové duše. Je to až dosud srozumitelné? Vy, jako staré duše, jste tu byli a dělali to.  Viděli jste nováčky na planetě? Ničemu neumí dát hlavu ani patu! Každý další život buduje knihovnu moudrosti. Když sedíte dnes na židli, víte, že jste staré duše. A teď hádejte, co s tím dělá innate?


 

Starý program innate

Innate se naučila to, co požadoval starý systém. Jste připraveni? Smrt. Abyste postoupili, uchopili moudrost, a posunuli se na vyšší duchovní vědomí v příštím životě, potřebujete krátký a činorodý život. Potom se reinkarnujete s tím, co jste nashromáždili. Čím rychlejší jsou učební cykly, tím větší je potenciál pro planetu, že se probudí do vyšší vibrace – duchovní vývoj. Začínáte chápat, k čemu to směřuje? Innate, jak byla navržena, vám poskytne krátký život! Jaký to systém! Je důležité, abyste pochopili smysl, který v tom je. Ve starém vědomí se to stalo „motorem osvícení“. Klíčem byla recyklace starých duší. Umožňovala jim zkušenosti a moudrost. Potom se recyklovaly zpět na planetu, aby ta moudrost mohla být použita.

Je důležité, abyste si zapamatovali, že stará energie opravdu nedovolila moudrosti současného života, aby si jí mřížka planety uvědomila [použila ji]. To šlo provést jedině skrze znovuzrození, s DNA pracující pouze na jednu třetinu svého potenciálu.

Náhle jste v roce 2012 překročili ukazatel, [který byl vyměřen precesí bodu rovnodennosti] a dosáhli jste ve vědomí bodu, o kterém vám říkali vaší proroci. Moji drazí, proto jsem tady! Poprvé máte schopnost, udělat to, co jsme při mém příchodu před 25 lety věděli, jako možné. Vaše DNA se začíná vyvíjet.

Chci, abyste všichni začali innate říkat, že nepotřebujete projít přechodným stadiem smrti, abyste dosáhli moudrosti, kterou máte. Nyní je zde nový proces, a ten je jiný než kterýkoli z těch, které jste měli v minulosti. Vaše současná moudrost dnes dokáže nejen vstoupit do planetární mřížky, ale také můžete použít všechno, co jste se od začátku naučili. Vaše plná Akašická moudrost a učení jsou nyní energii Země přístupné v reálném čase.

Již se nemusíte rychle reinkarnovat. Naopak, můžete to udělat tak, že zde zůstanete, protože vaše DNA začíná zvyšovat svou efektivitu. Až se dostanete na 36 procent [proveďte numerologii], proces bude kompletní. Potom budete moci zůstat – velmi dlouhou dobu! Moji drazí, innate to neví. Po tisíce let, posouvala planetární potenciál duchovního růstu tím, že vám dávala krátký život. Innate to potřebuje vědět, a musíte jí to říci vy. Delší životy jsou klíčem k planetární evoluci!

Nedává to logický smysl, moji drazí, že byste toho mohli na planetě vykonat více, kdybyste se nemuseli znovu zrodit a nemuseli jste stále znovu vyrůstat? Zůstaňte!

Mnozí na této Zemi řeknou: „To je hloupost. Nějací se narodíte a takoví také zůstanete.“ Ale to je jednoduše staré tradiční myšlení. Můžete přeprogramovat skoro všechno ve svém těle! Mnozí z vás vědí, že už jste změnili celou osobnost, možná dokonce i svou lidskou přirozenost! Změnili jste i svou tělesnou strukturu. Mezi těmi, kteří toto čtou, jsou lidé, kteří zastavili stárnutí a o tom to je – dokázat, že jsou tyto věci reálné.

Klíčem k zastavení stárnutí, jak ho znáte dnes, je přeprogramování innate. Vaše tělo je navrženo tak, aby stárlo, dokonce i když je to proti zdravému rozumu! Vaše buněčné tělo bylo navrženo, aby se omlazovalo, a nedělá to dobře. Chápete to? Změnit to je prací innate, ale ta k tomu potřebuje signál. Je to svobodná volba, a vy jste jediní, kteří to mohou udělat – ne nějaký povzbuzovací prostředek nebo léčitel, žádný channeler. VY se musíte naučit, jak komunikovat s innate.


Řekněte jí: „Už nemusím umírat, abych dosáhl duchovního růstu.“ Můžete to dělat téměř jakkoli. Naučte se, jak používat pozitivní afirmace. Vstupujte do kontaktu s tělem jakýmkoliv způsobem, který jde vaším směrem. Jste připraveni komunikovat se svým inteligentním tělem.

Nádhera toho všeho spočívá v následujícím: nemusíte innate o ničem přesvědčovat. Ona to ví! Čekala, až na ni zavoláte! Jakmile spatří pokrok, který jste udělali ve svém vědomí, je dohoda uzavřena. Slyšeli jste? Innate ví, kdo jste! Konec konců, je to inteligentní tělo. Ale neví to, dokud jí nedáte zprávu.

Innate je připravena spolupracovat, jakmile spatří rozvinutou cestu duchovního vývoje. Výsledkem toho je, že byste mohli žít mnohem déle. Někteří řeknou: „Nejsem si jistý, že to chci!“ Když to řeknete, potom setrváváte ve starém paradigmatu, kde stárnutí rovná se zdravotní problémy. Nemusí to tak být! Tady je další věc: zůstaňte zdraví, zatímco nestárnete. [Kryon mrká.] Mládnutí není složité. Je možné, že je naplněné láskou? Ano. Je to nové? Ano. Je to také dost inteligentní, aby to dobře fungovalo.

Moji drazí, právě jsem vám předal atribut, který jsem nikdy nebyl schopný lidstvu předat, a vy jste o něm slyšeli dnes večer poprvé. Aby mohla být tato informace předána, museli jste překonat energii roku 2012 a projít rokem 2013 do roku 2014. Je načase, abyste se dozvěděli pravdu. Máte pod kontrolou o mnoho víc, než vás učili. To ukazuje, jak jste mocní. Uvidíte to, a potom v to uvěříte. Ale každý z vás je jedinečný. Ne všichni dokážete probudit innate se stejnou silou. Je to proto, že každý z vás je individualitou na jedinečné duchovní stezce. Moji drazí, já vím, kdo jste!

Staré duše této planety, probuďte se! Probuďte se do nového procesu a nového způsobu života. Můžete zdvojnásobit střední délku života a víc! Nebojte se toho, co vidíte kolem sebe. Budou tací, kteří nebudou s ničím z toho souhlasit, a výsledkem bude, že to nebudou moci udělat. Oni to nechápou. Pokud nebudete tak rychle stárnout, rozdíly mezi vámi a jimi je mohou skutečně vylekat. Nebude tomu tak navždy, protože přijde doba, kdy celé lidstvo bude vědět, že to, co učím dnes večer, je pravda.

A tak to je.KRYON

 

Poznámka ke kopírování:

 

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/ - přepis – The Innate Revealed

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.