POZNÁNÍ SVĚTLA V SOBĚ A SVÉ CESTY

09.06.2014 16:30

NOVĚ od 12.6.2014 zařazujeme do programu soubor čtvrtečních pracovních setlkání, kde se budeme v praxi zabývat různými terapiemi, meditacemi, energetickými systémy, čistěním našich "těl", čiinskou medicinou a astrologií, prací s časem a prostorem. sílou bylinek a esencí, modlideb  a odpuštění Každý z Vás bude mít možnost s námi společně plánovat další program. PŘIJĎTE a sami navrhněte, s čím by jste chtěli v tomto velice zajímavém období VÍCE pracovat, aby se více harmonizovala naše těla, srdce i duše a tak se rychleji přibližovala JEDNOTĚ.
Vstupné dobrovolné.
Za celý kolektiv Cestou harmonie zve I. Egermaierová
Přijďte se svými nápady a přáními a my Vás seznámíme s našimi možnostmi.