SLUNEČNÍ CESTA

09.02.2016 18:00

Slunce je střed sluneční soustavy, stejně tak i v nás je symbolicky Slunce naším středem, božskou jiskrou plného vědomí sama sebe. Když pochopíte vlastní sluneční potenciál a naučíte se s ním zacházet, vystoupíte z her mysli a paměti duše. Ve vašem životě existuje pouze to, co si pamatuje vaše duše. Proto se stále opakují podobné situace, zkušenosti, traumata. Naučíme se zklidňovat mysl různými technikami. Objevovat svůj vnitřní svět pomocí meditace, archetypálních konstelací a práce se Světlem. Pravidelné večerní setkání zaměřené na techniky zklidnění mysli. Jak meditovat a pracovat s vnitřním Světlem.Večerem provází Petra Nel Smolová. Cena večera 250,- Kč.