SVĚT VNITŘNÍCH PROTIKLADů - transformační meditace

30.05.2014 18:00

Zvu vás na transformační prožitkový večer se světelnou prací zaměřenou na vzestup vědomí a rozvinutí multidimenzionálních zkušeností vlastního JÁ. Společně se podíváme do vnitřního světa protikladů (láska x strach, přijetí x vzdor, dobro x zlo, atd.) a budeme pracovat na jejich usmíření, sjednocení v Jednotě. Cena transformačního večera 230,- Kč, provází Jiří Skobla - Ilarius.