SVĚTLO V NÁS - transformační meditace

09.03.2014 02:07

Zvu vás na transformační prožitkový večer se světelnou prací zaměřenou na vzestup vědomí a rozvinutí multidimenzionálních zkušeností vlastního JÁ. Společně se podíváme za hranice času a prostoru. Příspěvek 222,- Kč. Těším se na společné setkání. Ilarion Jiří Skobla.