SVĚTLO V NÁS - transformační meditace

30.03.2014 18:00

Zvu vás na transformační prožitkový večer se světelnou prací zaměřenou na vzestup vědomí a rozvinutí multidimenzionálních zkušeností vlastního JÁ. Společně se podíváme za hranice času a prostoru. Příspěvek 222,- Kč. Těším se na společné setkání. Ilarion Jiří Skobla.