TRANSFORMAČNÍ MEDITACE S HVĚZDAMI

27.09.2017 18:00

Meditace zaměřená na sjednocení našeho vědomí ve hvězdách. Naše duchovní součásti nejsou vždy celistvé a mají také své bloky. Tato meditace využívá kosmických energií hvězd k nápravě KRYST kódování a k napojení na krystalickou řeku Božího proudu. Vede Ilarius, cena 180,- Kč.