ZASVĚCENÍ CHRÁMU SHAMBALLA - Praha

15.04.2018 10:00

Chrám Shamballa je spirituálním centrem osobního rozvoje, na který se napojujeme skrze srdce. Přináší nám i planetě kosmické energie vyšších kvalit, uzdravuje prostor kolem nás a vede jedince k duchovnímu sebepoznání a nauce o jedinečnosti bytí všech věcí v Universu. Díky tomu, můžeme prožívat více Lásky a poznávat nové rozměry vlastní osobnosti. Je skvělé, že pomocí Chrámu můžeme také energeticky uzdravovat sebe i druhé. Toto zasvěcení otevírá širší brány pro zájemce o duchovní léčení. Aktivuje energie pro tělesné, fyzické neduhy, psychické, mentální i ty duchovní. Působí nejen do našeho těla, ale především celkově do naší energetické matrice skrze čakry a tak uzdravuje multidimenzionálně. Tyto energie můžeme využívat k poznání, k osobnímu rozvoji, k léčení dotekem i na dálku a lze s nimi nabíjet, navibrovat předměty jako silové zářiče, které pak vyzařují pozitivní energii. Chrám byl vybudován ještě v dobách Atlantidy pro pomoc lidem dobré vůle. Nedávno byl přesunut z původního místa v Asii do nitra hory Mt. Shasta v Californii kvůli vyššímu krystalickému proudění v této oblasti. K jeho činnosti se také přidali bytosti Bílého bratrstva. Tyto bytosti působí jako hlavní podpora pro vzestup a transformaci Země a nás, jejích obyvatel. Jelikož přivádí do naší energetiky mnoho světelných božských frekvencí, je možné si s jejich pomocí rozpomenout na náš božský účel a smysl naší duše, nejen pro Zemi. Díky tomuto poznání můžeme lépe rozvíjet své talenty a silné stránky. Chrám rozšiřuje původní předávaná zasvěcení Shamballa 1024 - 5D a obsahuje další energie a světelné systémy např.: Reiki, Ra-Sheeba, Teria, Onkaion, kompletní energie JK, Lueinieq, systémy Kryst- kódování, různé energetické ochrany, atd.

Cena zasvěcení pro nové zájemce je 1690,-/Kč. Pro všechny, kteří již prošli v minulosti zasvěcením Chrámu, získají další úroveň energií formou aktualizace za 690,- Kč. Ti kteří přicházejí poprvé obdrží skripta pro práci s Chrámem Shamballa, případně jejich stávající rozšíření. Zasvěcení předává a na setkání s vámi se těší Ilarius Jiří Skobla - člen představenstva Chrámu Shamballa. Přihlásit se můžete na tel. 605900107, nebo přes Angel´s Studio.