Reishi - různé produkty

Reishi - různé produkty

GANODERMA LUCIDUM (LING-ZHI, REISHI) LESKOKORKA LESKLÁ

Na první pohled nepříliš zajímavá houba, tedy z pohledu praktického houbaře. Ovšem zdání klame, tato pěkná jakoby nalakovaná houba má fantastické léčivé schopno

sti. Posiluje významně imunitní systém, upravuje krevní tlak a hladinu cholesterolu v krvi, léčí revma, velmi účinná je proti migrénám, nespavosti, při hormonální nerovnováze a ocení ji především kardiaci a astmatici. Obsahuje širokou škálu složek zejména antioxidantů a polysacharidů s protinádorovými účinky, proto je vhodná jako prevence vzniku rakoviny. Plodnice nelze bohužel konzumovat přímo, protože jsou velmi tvrdé a dřevnaté konzistence. V medicíně, zvlášť v té čínské, se tato houba využívá v podobě sirupů a tinktur. Vyrůstá z kořenů a pařezů listnáčů, vzácně i jehličnanů.
V čínských nemocnicích podávají pacientům extrakt z houby ve formě sirupu jako součást léčby při nerůznějších onemocněních.

Některé prokázané účinky extraktů z houby Ganoderma lucidum:

 • účinná v boji s nádorovými onemocněním
 • podporuje detoxikaci organismu
 • pomáhá při vyrovnávání krevního tlaku
 • vhodná při léčbě průduškového astmatu
 • pomáhá při odbourávání cholesterolu
 • tlumí bolesti
 • příznivě působí na regeneraci organismu po chemoterapii
 • pomáhá při alergiích
 • pozitivní vliv na plodnost a potenci
 • pozitivní účinky při neurastenii (chronický únavový syndrom)
 • potlačení projevů stárnutí
 • pomáhá při poruchách spánku

V Japonsku je v současné době Ganoderma lékaři doporučována k léčení více než dvaceti chorob a různých potíží, včetně migrény a bolestí hlavy, hypertenze, bronchitidy, astmatu, artritidy, anorexie, gastritidy, hemoroidů, diabetu, hypercholesterolemie, nefritidy, dysmenorey, hepatitidy typu B, leukopenie, kardiovaskulárních problémů, různých typů karcinomů a akutní myeloblastické leukemie.

Farmakologicky aktivní látky

Z houby Ganodermy lucidum byla izolována řada zajímavých látek. Většina z nich je dobře rozpustná ve vodě a dá se z houby vyluhovat horkou vodou (asi 10 % váhy sušiny). To vysvětluje, proč nejčastější lékovou formou tohoto léčiva je odvar, připravovaný podobně jako čaj. Přirozeně rostoucí houba má mimořádně hořkou chuť, způsobenou přítomností lanostanových terpenoidů, ta se částečně ztrácí při jejím umělém pěstování. Vztah mezi hořkou chutí a farmakologickým účinkem léčiva není zcela jasný. Zdá se však, že tyto hořce chutnající látky jsou zodpovědné za antialergický efekt (Mizuno, 1996b) a jejich přítomnost má vliv na další farmakologické účinky.

Glykany a proteoglykany

Byly izolovány dva polysacharid-proteinové komplexy, ganoderan A a C, které vykazují vysokou hypoglykemickou aktivitu (Hikino et al., 1989) a ve vodě rozpustné heteropolysacharidy s antitumorovou aktivitou. Tato aktivita je vázána na různé hetero-b-8-D-glykany, zejména arabinoxylo-b-D-glukan, xylo-b-D-glukan, manno-b–D-glukan a xylomanno-b-D-glukan, respektive jejich proteinové komplexy (Mizuno, 1991). Byly nalezeny i četné glykogenu podobné polysacharidy, jako např. fukogalaktan a manofukogalaktan, fukoxylomannan a xylomannoarabinogalaktan, ty však nevykazují žádnou antitumorovou aktivitu. Peptidoglykan s molekulovou hmotností kolem 100 kDa má hypotenzivní účinek a je jedním z faktorů, podílejících se na snížení krevního tlaku u hypertoniků po podání.

Organické sloučeniny germania

V Ganodermě lucidum byly nalezeny vysoké koncentrace germania a je zřejmé, že tento kov, který se v přírodě nachází jen v nepatrných množstvích, je houba schopna účinně koncentrovat. V potravinách a různých biologických materiálech se pohybuje koncentrace germania od 0,1 do 1,0 ppm, ale v Ganodermě lucidum byly zjištěny koncentrace až 2 000 ppm. Germanium se v houbě nachází ve formě organokovové sloučeniny, karboxyetyl-germanium-seskvioxidu, známé pod označením Ge-132 (Asai, 1980). Tato téměř netoxická organokovová sloučenina (Nagata et al., 1978) vykazuje řadu farmakologických účinků spojovaných s efektem germania na organizmus (Tomizawa et al., 1978). Významná je zejména jeho antitumorová aktivita (Sato a Iwaguchi, 1979; Kumano et al., 1985) a jeho schopnost posilovat imunitní systém (Mizushima et al., 1980; Yoshidi a Arimori, 1982). Klinické zkoušky Ge-132 prokázaly jeho dobrou tolerovatelnost až do denní dávky 3g a přinesly řadu překvapivě dobrých terapeutických výsledků u mnoha chorob, zejména při léčbě některých tumorů (Asai, 1980). Poněvadž Ge-132 má i analgetické účinky (Hachisu et al., 1983), přináší úlevu i pacientům v terminální formě rakoviny. Není bez zajímavosti, že vysoké koncentrace germania byly zjištěny i v některých dalších léčivých rostlinách, jako např. v česneku či kořenu žen-šen (Mino et al., 1980).

Protizánětlivé terpenoidy

V extraktech Ganodermy lucidum byla nalezena celá řada vysoce oxidovaných triterpenoidů. Mezi nejvýznamnější patří skupina kyseliny ganoderové a kyseliny lucidenové (obr. 2) (Streeper et al., 1995), látek s nimiž je spojována protizánětlivá aktivita (Stavinoha et al., 1995). Až dosud bylo izolováno kolem dvaceti látek tohoto typu, lišících se pouze substituenty v polohách 3 (R1), 7 (R2) a 11 (R3). Přítomnost těchto protizánětlivých látek v Ganodermě lucidum vysvětluje, proč je doporučována při problémech s pamětí a jako léčivo při demencích. Za jednu z možných příčin demencí Alzheimerova typu jsou v poslední době uvažovány i zánětlivé procesy v mozku (Rogers, 1995) a podávání protizánětlivých látek je proto považováno za účinnou terapii Alzheimerovy choroby (McGeer a Rogers, 1992; Corrada et al., 1996). Protizánětlivé triterpenoidy typu kyseliny ganoderové a lucidenové by tak mohly v budoucnu rozšířit spektrum léčiv Alzheimerovy choroby.

Ostatní biologicky aktivní látky

Mezi další biologicky aktivní látky nalezené v Ganodermě lucidum patří některé steroidy (např. 24-cholesta-7,22-dien-3,6-diol, ganodesteron), nukleosidy a nukleotidy (5′-GMP, 5′-XMP), lektiny, volné aminokyseliny a minerály. Některé z nich se mohou podílet na dalších farmakologických aktivitách, např. jejím inhibičním účinku na agregaci krevních destiček, na imunomodulačních schopnostech apod.Objednáváme všechny produkty s houbou Reishi od společnosti Ganoexcel International, která kromě tobolek vyrábí i čaj, kávu, čokoládu a výrobky osobní hygieny s ganodermou lucidum. Případné dotazy k produktům a objednávky u Jirky: 605900107.
cestouharmonie.dxnnet.com