RFL - čištění energie rodu

RFL - čištění energie rodu

"RFL" - ROAD OF FAMILY LINE


Z naší rodiny, z našeho rodu, z naší linie, vychází naše životní energie a síla. Stejně, jako řeka by nemohla být bez svého pramene, stejně tak i my nemůžeme být bez svých kořenů. Pokud je uspořádání rodu v pořádku (pozice i tok energií), čerpáme z něj více než 50% naší životní energie. Pokud je naše postavení v našem rodě jakýmkoliv způsobem narušeno, tuto sílu ztrácíme.
V případě, že nestojíme na správném místě ve svém rodě, nejen že se ochuzujeme o životní energii z něj plynoucí, ale můžeme tím i druhým členům rodu ubližovat, protože tím, že jim zabíráme jejich místa, odčerpáváme jejich energii a nedovolujeme jim, aby prožívali to, co si prožít mají a nemohou se učit, to, co se učit mají. Naše nesprávné postavení se pak také negativně odráží na našich vztazích i mimo rodinu a velmi důležitým negativním faktorem je, že tyto chybné vzorce předáváme našim dětem.
Metoda „RFL“ je jednou z metod nového věku, pomocí níž můžeme tuto disharmonii rodu napravit a to v celém rozsahu. Je to metoda velmi šetrná a přitom působí v potřebné šíři i hloubce. Tato metoda, stejně jako „EVA & EVH“ a další, pracuje přímo s duší, duchem. Pomocí této metody můžeme napravit nejen pozici v rodě, ale také napravit energetické toky ubírající rodovou sílu. Také se skrze „RFL“ mohou vyrovnat mnohé „dluhy“ a to nejen z pozice nynějšího obsazení rodu, ale také z pozice minulých životů a to jak s osobami, které žijí, tak i s těmi, kteří již odešli, tak i s naším hvězdným rodem.
Z pohledu klienta pro léčení touto terapeutickou metodou je třeba jen jeho svolení a svolení jeho duše, ducha. A jelikož tuto metodu lze provádět nejen na přímo, ale i v zastoupení, je vhodná i pro člověka v kómatu (či s jinou omezenou schopností vyjádření se), pro člověka s těžkými psychickými problémy (schizofrenie, maniodepresivní stavy apod.) a v neposlední řadě také pro děti.
Tato metoda v sobě kombinuje převážně prvky rodinných konstelací a práce s duší, duchem. Jsou zde zahrnuty sliby, smlouvy a další závazky, do kterých se duše, duch zaplétá v průběhu svých životů nejen na Zemi a které je potřeba pro správný chod energií uvolnit.

Výhody této terapie jsou:

  • nenáročnost
  • komplexní srovnání rodu je v mnoha případech možné za 1 sezení
  • celá terapie obvykle trvá 2-3 hodiny
  • doba usazování po terapii je obvykle týden
  • tato terapie je individuální, probíhá pouze za přítomnosti terapeuta.
  • zasahuje po linii času rodu i po linii času duše.
  • i když zde dochází k emocionálním prožitkům, nejsou natolik silné, aby z nich klient sám nemohl bez cizí pomoci vystoupit v případě potřeby.
  • působení terapie „RFL“ se odehrává v celém rodu pozemském i v hvězdném.

Cena terapie dle dohody s duší cca 1100,- Kč