Terapie osobního rozvoje

Terapie osobního rozvoje

Při těchto terapiích pracuji se šamanskými technikami Strom života, Cesta do srdce, Let kondora. Používám efektivní postupy při práci s duší, duchem, naším Avatarem,  např. Transmultidimenzionální uzdravení ID matric, čištění rodových linií a hvězdných rodů, srovnání osobních Předloh života. Transformace karmických vzorců, individuální světelné léčení, aktivace osobních světelných štítů, hlubší sjednocení s Bohem.

Tyto terapie se používají na rozpouštění negativních, myšlenek, pocitů, nemocí fyzických i duševních. V uvolněném stavu vědomí tak dochází k přeměně zažitých mentálních vzorů a vzorců jednání.  Veškerá práce probíhá skrze duši, ducha a naše dokonalé Božské Já. Cena terapie, cca 700,-/hod. Info., objednávky, tel. 605900107 Ilarius