Zasvěcení a osobní energetická aktivace

Zasvěcení a osobní energetická aktivace

Zasvěcení do energetického léčení, aktivace světelných systémů pro duchovní rozvoj a posun vědomí jednotlivce či skupiny. Práce s energetickými světelnými systémy:

Reiki - Ilariánská škola Reiki obsahuje 9 hlavních druhů této energie.

Chrám Shamballa - multidimenzionální léčebný a transformační systém pro lidstvo a planetu.

ARDIA - světelný transformační systém "hvězdného napojení" pro aktivaci světelného těla a krystalického  paprsku. Vhodný pro práci s kyvadlem.

TERIA - světelný léčebný systém Země. 81 léčivých energií včetně všech elementů Země.

ARDONIA - světelný léčebný systém hvězd, planet a jejich měsíců.

ALUVEION - světelný transformační systém našeho Vesmíru pro vyrovnávání polarit, harmonizace bodů příčin a následků, posílení Božího světla, aktivace krystalické matrice.

ARTION - unikátní světelný léčebný systém pro práci nejen s fyzickým tělem, duší i duchem, ale také pro působení do paralelních dimenzí a ostatních realit našeho projeveného božského JÁ. Vhodný pro pokročilé terapeuty.

ILEON - energie "Školy lotosového srdce" - světelné energie pro práci s duší, duchem, Avatarem. Lze s nimi pracovat bez nutnosti fyzického souhlasu.
S tímto systémem je spojena technika "Duhového srdce" pro uvolnění traumat všeho druhu.

Posvátné nástroje Vesmíru - celkem 20 jedinečných energetických nástrojů pro práci s kosmickým vědomím.

Systém pro vzestup duší - pro terapeuty, kteří pracují zejména s dušemi zemřelých.

Energetické ochrany - pro všechny úrovně běžného vnímání.

Zájemci o bližší informace volejte Ilariovi na 605900107.